Pomyłki egzaminatorów – 9%

Na maturach mylą się nie tylko uczniowie. Egzaminatorzy CKE również popełniają błędy –  przy sprawdzaniu matur. Najczęściej są to bardzo proste błędy – polegające na nieprawidłowym zliczeniu punktów.

Każdy maturzysta ma prawo wejrzeć do swojej pracy. W przypadku matur z 2018 roku zrobiło to 17,8 tyś osób. 5 tysięcy z tych osób złożyło wnioski o weryfikację sumy punktów. W przypadku 1.669 wniosków podwyższono liczbę punktów.

Co to oznacza – w przypadku 9% prac do których wejrzeli maturzyści, liczba punktów była ZANIŻONA.

Jaki z tego wniosek? Jeżeli jest dla Ciebie ważny każdy punkt na maturze, to warto złożyć wniosek o wgląd do swojej matury i sprawdzić czy egzaminator dobrze policzył punkty. Jak bowiem widać egzaminatorzy popełniają dość sporo pomyłek.