Wyniki matur 2019

Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. Do egzaminu przystąpiło 247 230 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników), z czego świadectwo dojrzałości uzyskało 80,5% zdających.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 86,4 procent z nich (prawo do poprawki ma 8,9%), natomiast z absolwentów techników 70,5% przystępujących (prawo do poprawki ma 19,7%).

16 291 osób (6,6% wszystkich zdających) nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu i nie maja prawa do przystąpienia do matury poprawkowej w sierpniu tego roku.