Egzamin w nowej formule

Osoby, które przystępują do egzaminu maturalnego w nowej formule, mają obowiązek przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (oprócz obowiązkowego może wybrać jeszcze maksymalnie pięć dodatkowych przedmiotów). Oto jak zadeklarowali zdający w tym roku: -1 egzamin (obowiązkowy) - 44,2%, - 2 egzaminy - 31,7%, - 3 egzaminy - 19,9%, - 4 egzaminy...
Czytaj więcej
preloader