Staż uczniowski

- W trakcie stażu uczeń będzie realizował treści nauczania i nabywał umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu (PNZ) lub lub też spoza niego, co zwiększy jego szanse na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. - W przypadku stażu obejmującego treści programu nauczania, dyrektor szkoły będzie mógł zwolnić ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości ...
Czytaj więcej

Egzamin w nowej formule

Osoby, które przystępują do egzaminu maturalnego w nowej formule, mają obowiązek przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (oprócz obowiązkowego może wybrać jeszcze maksymalnie pięć dodatkowych przedmiotów). Oto jak zadeklarowali zdający w tym roku: -1 egzamin (obowiązkowy) - 44,2%, - 2 egzaminy - 31,7%, - 3 egzaminy - 19,9%, - 4 egzaminy...
Czytaj więcej

Pliki styczeń 2019 opublikowane

Po zimie za nie ma już ani śladu. Na naszej stronie po zimie został natomiast komplet egzaminów zawodowych z zimowej sesji 2019 roku. Co ciekawe - zima 2019 przyniosła arkusze egzaminacyjne i klucze nie tylko z dotychczas znanych przedmiotów, lecz również w nowych kwalifikacjach: AU, BD, EE, MG, MS, RL, ST, TG. Zapraszamy do pobierania http://egzaminy-klucze.pl/kategoria-...
Czytaj więcej

Troje uczniów miało racje!

Czy uczeń zdający egzamin zawodowy może wygrać z egzaminatorami komisji egzaminacyjnej? Troje uczniów dowiodło że jest to możliwe! W sesji zimowej 2018 roku 10 uczniów, którzy przejrzeli swoje prace, uznało iż ocena egzaminatorów była niesprawiedliwa, gdyż wskazane przez nich rozwiązanie było prawidłowe. Sprawy trafiły do rozstrzygnięcia przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjneg...
Czytaj więcej

Pomyłki egzaminatorów – 9%

Na maturach mylą się nie tylko uczniowie. Egzaminatorzy CKE również popełniają błędy -  przy sprawdzaniu matur. Najczęściej są to bardzo proste błędy - polegające na nieprawidłowym zliczeniu punktów. Każdy maturzysta ma prawo wejrzeć do swojej pracy. W przypadku matur z 2018 roku zrobiło to 17,8 tyś osób. 5 tysięcy z tych osób złożyło wnioski o weryfikację sumy punktów. W...
Czytaj więcej

Konkurs

Do wygrania 50 zł - do wykorzystania na dowolne zakupy w sklepie egzaminy-klucze.pl Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie wystarczy posiadać konto na Facebooku, polubić fanpage egzaminy-klucze oraz udostępnić post https://link.do/fb-egzaminy-konkurs Konkurs trwa do poniedziałki 19 listopada 2018r. Wyniki we wtorek 20 listopada 2018r na facebooku. Powodzenia!! :) ...
Czytaj więcej

Pliki z czerwca 2018

Jako jedyni publikujemy oryginalne arkusze egzaminacyjne wraz z kluczami, z obydwu części egzaminu - praktycznej i teoretycznej. Rozpoczynamy proces zamieszczania na stronie plików z sesji czerwiec 2018. Wszystkie przedmioty powinny zostać opublikowane do końca września 2018 r. Znajdziecie je na http://egzaminy-klucze.pl/zawodowe/  
Czytaj więcej
preloader