"Nowe" egzaminy zawodowe (lata 2013-obecnie)

Nowe egzaminy zawodowe – egzamin z kwalifikacji

Przedmiotem sprzedaży są oryginalne arkusze egzaminacyjne wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (nowa formuła egzaminu).

Dotyczą one „Nowego” egzamin zawodowego, czyli egzaminu zdawanego przez uczniów technikum od 2012 roku, aż do bieżącego roku szkolnego.

 • A.01 Wytwarzanie wyrobów ze szkła (1)
 • A.02 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych (2)
 • A.04 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych (1)
 • A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (8)
 • A.07 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych (2)
 • A.10 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (5)
 • A.12 Wykonywanie usług krawieckich (13)
 • A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich (14)
 • A.14 Realizacja procesów introligatorskich (6)
 • A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych (5)
 • A.16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych (3)
 • A.17 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecinkarskich (3)
 • A.18 Prowadzenie sprzedaży (13)
 • A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (15)
 • A.20 Rejestracja i obróbka obrazu (14)
 • A.22 Prowadzenie działalności handlowej (12)
 • A.23 Projektowanie fryzur (15)
 • A.24 Wykonywanie prac biurowych (5)
 • A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (12)
 • A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych (15)
 • A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (12)
 • A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu (13)
 • A.29 Obsługa klientów i kontrahentów (8)
 • A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (15)
 • A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (13)
 • A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (12)
 • A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach (16)
 • A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach (13)
 • A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (14)
 • A.36 Prowadzenie rachunkowości (16)
 • A.37 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych (3)
 • A.39 Pełnienie wachty morskiej i portowej (4)
 • A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej (4)
 • A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (11)
 • A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (7)
 • A.47 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła (1)
 • A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych (11)
 • A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (11)
 • A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (11)
 • A.52 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia (1)
 • A.54 Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania (12)
 • A.55 Drukowanie cyfrowe (9)
 • A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym (9)
 • A.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych (5)
 • A.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych (4)
 • A.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych (14)
 • A.60 Wykonywanie badań analitycznych (10)
 • A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (16)
 • A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (16)
 • A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum (15)
 • A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych (10)
 • A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (15)
 • A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (13)
 • A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (10)
 • A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji (13)
 • A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego (11)
 • A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (10)
 • A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (4)
 • A.72 Obsługa operacyjna portu lotniczego (2)
 • A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (3)
 • AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego (1)
 • AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (1)
 • AU.22 Obsługa magazynów (1)
 • AU. 26 Projektowanie fryzur (1)
 • AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych (1)
 • AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach (2)
 • AU.36 Prowadzenie rachunkowości (2)
 • AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (2)
 • AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (2)
 • AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum. (1)
 • AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych (1)
 • AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (2)
 • AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (3)
 • AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (2)
 • AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji (1)
 • B.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych (3)
 • B.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych (2)
 • B.02 Wykonywanie robót drogowych (15)
 • B.03 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych (2)
 • B.05 Montaż systemów suchej zabudowy (16)
 • B.06 Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich (16)
 • B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (14)
 • B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (16)
 • B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (12)
 • B.10 Wykonywanie izolacji przemysłowych (4)
 • B.11 Wykonywanie izolacji budowlanych (3)
 • B.12 Wykonywanie robót dekarskich (1)
 • B.13 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych (2)
 • B.15 Wykonywanie robót ciesielskich (8)
 • B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (13)
 • B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (15)
 • B.20 Montaż konstrukcji budowlanych (9)
 • B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (12)
 • B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (9)
 • B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych (11)
 • B.24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych (8)
 • B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych (10)
 • B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury (7)
 • B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych (9)
 • B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych (6)
 • B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych (5)
 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (16)
 • B.31 Organizacja robót związanych z regulacja cieków naturalnych oraz budową urządzeń (1)
 • B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (12)
 • B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (13)
 • B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (16)
 • B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (14)
 • B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (12)
 • B.AW1 Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz (2)
 • B.AW2 Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach (1)
 • BD.01 Eksploatacja maszyn i urzadzeń do robót ziemnych i drogowych (2)
 • BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (1)
 • BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (1)
 • E.01 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych (4)
 • E.02 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych (11)
 • E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (13)
 • E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (8)
 • E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych (12)
 • E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (13)
 • E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (15)
 • E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (14)
 • E.09 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowych (7)
 • E.11 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową (2)
 • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (16)
 • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (16)
 • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (11)
 • E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (14)
 • E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych (10)
 • E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego (6)
 • E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (11)
 • E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (10)
 • E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (9)
 • E.21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (2)
 • E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (10)
 • E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (6)
 • E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (12)
 • E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej (6)
 • E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego (4)
 • E.27 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej (3)
 • E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych (1)
 • E.30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych (2)
 • E.31 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (1)
 • EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (1)
 • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (2)
 • EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych (1)
 • EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (1)
 • M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (14)
 • M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów (11)
 • M.03 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (1)
 • M.04 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów (5)
 • M.05 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali (6)
 • M.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych (6)
 • M.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali (5)
 • M.08 Wykonywanie prac wiertniczych (12)
 • M.09 Eksploatacja otworowa złóż (3)
 • M.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową (7)
 • M.11 Eksploatacja złóż podziemnych (14)
 • M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (16)
 • M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (13)
 • M.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych (1)
 • M.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (4)
 • M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (15)
 • M.18 Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (16)
 • M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (15)
 • M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (15)
 • M.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich (2)
 • M.22 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu (9)
 • M.23 Montaż i remont kadłuba okrętu (5)
 • M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych (7)
 • M.25 Wykonywanie i naprawa elementów i wyrobów oraz pokryć z blachy (1)
 • M.28 Wykonywanie prac lakierniczych (6)
 • M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (15)
 • M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych (9)
 • M.32 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych (3)
 • M.33 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych (4)
 • M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych (9)
 • M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych (13)
 • M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych (9)
 • M.37 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego (1)
 • M.38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali (2)
 • M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych (14)
 • M.40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż (1)
 • M.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową (6)
 • M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (13)
 • M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie (9)
 • M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (15)
 • M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli (4)
 • M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (2)
 • M.XX Diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych układów pojazdów samochodowych (1)
 • MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (1)
 • MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (1)
 • MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (2)
 • MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych (1)
 • MS.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (2)
 • MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (1)
 • MS.14 Asystowanie lekarzowi i dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (2)
 • MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (2)
 • R.01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych (1)
 • R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (15)
 • R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (14)
 • R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (14)
 • R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (13)
 • R.07 Ocena stanu środowiska (13)
 • R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (8)
 • R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (15)
 • R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (12)
 • R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (13)
 • R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych (14)
 • R.14 Użytkowanie zasobów leśnych (8)
 • R.15 Organizacja prac rybackich w akwakulturze (1)
 • R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (13)
 • R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej (12)
 • R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (11)
 • R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni (11)
 • R.20 Szkolenie i użytkowanie koni (10)
 • R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (15)
 • R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (11)
 • R.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska (7)
 • R.24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych (4)
 • R.25 Wykonywanie prac geologicznych (7)
 • R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych (15)
 • RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (1)
 • RL.10 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (2)
 • RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych (2)
 • S.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich (5)
 • S.02 Realizacja nagrań (7)
 • S.03 Realizacja nagłośnień (4)
 • S.04 Montaż nagrań dźwiękowych (8)
 • S.05 Realizacja nagrań studyjnych (5)
 • S.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (6)
 • ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych (2)
 • T.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie (6)
 • T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (9)
 • T.03 Produkcja wyrobów piekarskich (6)
 • T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych (13)
 • T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (10)
 • T.06 Sporządzanie potraw i napojów (15)
 • T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (16)
 • T.08 Prowadzenie działalności agroturystycznej (14)
 • T.09 Wykonywanie usług kelnerskich (13)
 • T.10 Organizacja usług gastronomicznych (7)
 • T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji (15)
 • T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (13)
 • T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (13)
 • T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (9)
 • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (14)
 • T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (8)
 • T.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich (4)
 • TG.07 Sporządzanie potraw i napojów (1)
 • TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (2)
 • E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych (7)
 • Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu (13)
 • Z.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (8)
 • Z.03 Ochrona osób i mienia (13)
 • Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (16)
 • Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych (16)
 • Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (13)
 • Z.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (10)
 • Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (16)
 • Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (10)
 • Z.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki (5)
 • Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (10)
 • Z.12 Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie (5)
 • Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (14)
 • Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty (12)
 • Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (15)
 • Z.16 Świadczenie usług w zakresie dietetyki (3)
 • Z.17 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy (10)
 • Z.18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu (8)
 • Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (11)
 • Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (13)
 • Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elktromedycznej i radioterapii (7)
 • Z.22 Wykonywanie działań ratowniczych (4)
 • Z.23 Zarządzanie działaniami ratowniczymi (9)
 • Nazwa Cena
  preloader