"Nowe" egzaminy zawodowe (lata 2013-2018)

Nowe egzaminy zawodowe – egzamin z kwalifikacji

Przedmiotem sprzedaży są oryginalne arkusze egzaminacyjne wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (nowa formuła egzaminu).

Dotyczą one „Nowego” egzamin zawodowego, czyli egzaminu zdawanego przez uczniów technikum od 2012 roku.

Znajdziecie tu także Państwo egzaminy przeprowadzane w styczniu 2018 uwzględniające zmiany w podstawie programowej.

 • A.02 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych (1)
 • A.04 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych (1)
 • A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (7)
 • A.07 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych (1)
 • A.10 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (4)
 • A.12 Wykonywanie usług krawieckich (12)
 • A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich (13)
 • A.14 Realizacja procesów introligatorskich (5)
 • A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych (4)
 • A.16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych (2)
 • A.17 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecinkarskich (2)
 • A.18 Prowadzenie sprzedaży (12)
 • A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (14)
 • A.20 Rejestracja i obróbka obrazu (13)
 • A.22 Prowadzenie działalności handlowej (11)
 • A.23 Projektowanie fryzur (14)
 • A.24 Wykonywanie prac biurowych (4)
 • A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (11)
 • A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych (14)
 • A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (11)
 • A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu (12)
 • A.29 Obsługa klientów i kontrahentów (7)
 • A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (14)
 • A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (12)
 • A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (11)
 • A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach (15)
 • A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach (12)
 • A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (13)
 • A.36 Prowadzenie rachunkowości (15)
 • A.37 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych (3)
 • A.39 Pełnienie wachty morskiej i portowej (3)
 • A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej (3)
 • A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (10)
 • A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (6)
 • A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych (10)
 • A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (10)
 • A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (10)
 • A.54 Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania (11)
 • A.55 Drukowanie cyfrowe (8)
 • A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym (8)
 • A.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych (4)
 • A.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych (3)
 • A.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych (13)
 • A.60 Wykonywanie badań analitycznych (9)
 • A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (15)
 • A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (15)
 • A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum (14)
 • A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych (9)
 • A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (14)
 • A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (12)
 • A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (9)
 • A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji (12)
 • A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego (10)
 • A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (9)
 • A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (3)
 • A.72 Obsługa operacyjna portu lotniczego (1)
 • A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (2)
 • AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach (1)
 • AU.36 Prowadzenie rachunkowości (1)
 • AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (1)
 • AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (1)
 • AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (1)
 • AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (2)
 • AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (1)
 • B.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych (2)
 • B.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych (2)
 • B.02 Wykonywanie robót drogowych (14)
 • B.03 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych (2)
 • B.05 Montaż systemów suchej zabudowy (15)
 • B.06 Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich (15)
 • B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (13)
 • B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (15)
 • B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (11)
 • B.10 Wykonywanie izolacji przemysłowych (4)
 • B.11 Wykonywanie izolacji budowlanych (2)
 • B.12 Wykonywanie robót dekarskich (1)
 • B.13 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych (2)
 • B.15 Wykonywanie robót ciesielskich (7)
 • B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (12)
 • B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (14)
 • B.20 Montaż konstrukcji budowlanych (8)
 • B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (11)
 • B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (8)
 • B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych (10)
 • B.24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych (7)
 • B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych (9)
 • B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury (6)
 • B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych (8)
 • B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych (5)
 • B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych (4)
 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (15)
 • B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (11)
 • B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (12)
 • B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (15)
 • B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (13)
 • B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (11)
 • B.AW1 Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz (1)
 • BD.01 Eksploatacja maszyn i urzadzeń do robót ziemnych i drogowych (1)
 • E.01 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych (3)
 • E.02 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych (10)
 • E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (12)
 • E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (7)
 • E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych (11)
 • E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (12)
 • E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (14)
 • E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (13)
 • E.09 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowych (6)
 • E.11 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową (1)
 • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (15)
 • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (15)
 • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (11)
 • E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (13)
 • E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych (9)
 • E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego (5)
 • E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (10)
 • E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (9)
 • E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (8)
 • E.21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (1)
 • E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (9)
 • E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (5)
 • E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (11)
 • E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej (5)
 • E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego (3)
 • E.27 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej (2)
 • E.30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych (1)
 • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (1)
 • M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (13)
 • M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów (10)
 • M.03 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (1)
 • M.04 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów (4)
 • M.05 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali (5)
 • M.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych (5)
 • M.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali (4)
 • M.08 Wykonywanie prac wiertniczych (11)
 • M.09 Eksploatacja otworowa złóż (3)
 • M.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową (6)
 • M.11 Eksploatacja złóż podziemnych (13)
 • M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (15)
 • M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (12)
 • M.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych (1)
 • M.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (3)
 • M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (14)
 • M.18 Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (15)
 • M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (14)
 • M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (14)
 • M.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich (2)
 • M.22 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu (8)
 • M.23 Montaż i remont kadłuba okrętu (4)
 • M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych (6)
 • M.25 Wykonywanie i naprawa elementów i wyrobów oraz pokryć z blachy (1)
 • M.28 Wykonywanie prac lakierniczych (5)
 • M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (14)
 • M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych (8)
 • M.32 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych (2)
 • M.33 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych (3)
 • M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych (8)
 • M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych (12)
 • M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych (8)
 • M.38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali (1)
 • M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych (13)
 • M.40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż (1)
 • M.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową (5)
 • M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (12)
 • M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie (8)
 • M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (14)
 • M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli (3)
 • M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (1)
 • MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (1)
 • MS.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (1)
 • MS.14 Asystowanie lekarzowi i dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (1)
 • MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (1)
 • R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (14)
 • R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (13)
 • R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (13)
 • R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (12)
 • R.07 Ocena stanu środowiska (12)
 • R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (7)
 • R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (14)
 • R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (11)
 • R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (12)
 • R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych (13)
 • R.14 Użytkowanie zasobów leśnych (7)
 • R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (12)
 • R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej (11)
 • R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (10)
 • R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni (10)
 • R.20 Szkolenie i użytkowanie koni (9)
 • R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (14)
 • R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (10)
 • R.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska (6)
 • R.24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych (3)
 • R.25 Wykonywanie prac geologicznych (6)
 • R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych (14)
 • RL.10 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (1)
 • RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych (1)
 • S.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich (4)
 • S.02 Realizacja nagrań (6)
 • S.03 Realizacja nagłośnień (3)
 • S.04 Montaż nagrań dźwiękowych (8)
 • S.05 Realizacja nagrań studyjnych (5)
 • S.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (5)
 • T.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie (5)
 • T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (8)
 • T.03 Produkcja wyrobów piekarskich (5)
 • T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych (12)
 • T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (9)
 • T.06 Sporządzanie potraw i napojów (14)
 • T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (15)
 • T.08 Prowadzenie działalności agroturystycznej (13)
 • T.09 Wykonywanie usług kelnerskich (12)
 • T.10 Organizacja usług gastronomicznych (6)
 • T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji (14)
 • T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (12)
 • T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (12)
 • T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (8)
 • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (13)
 • T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (7)
 • T.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich (3)
 • TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (1)
 • E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych (6)
 • Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu (12)
 • Z.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (7)
 • Z.03 Ochrona osób i mienia (12)
 • Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (15)
 • Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych (15)
 • Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (12)
 • Z.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (9)
 • Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (15)
 • Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (9)
 • Z.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki (4)
 • Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (9)
 • Z.12 Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie (4)
 • Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (13)
 • Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty (11)
 • Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (14)
 • Z.16 Świadczenie usług w zakresie dietetyki (3)
 • Z.17 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy (9)
 • Z.18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu (7)
 • Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (10)
 • Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (12)
 • Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elktromedycznej i radioterapii (6)
 • Z.22 Wykonywanie działań ratowniczych (4)
 • Z.23 Zarządzanie działaniami ratowniczymi (9)
 • Nazwa Cena
  preloader