"Stare" egzaminy zawodowe (2006-2015)

Stare egzaminy zawodowe – egzamin z kwalifikacji

 • Asystent operatora dźwięku (2)
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (2)
 • Asystentka stomatologiczna (1)
 • Dietetyk (2)
 • Florysta (2)
 • Fototechnik (3)
 • Higienistka stomatologiczna (2)
 • Kelner (2)
 • Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych (1)
 • Kucharz (3)
 • Opiekun osoby starszej (1)
 • Opiekun w DPS (3)
 • Opiekunka dziecięca (2)
 • Opiekunka środowiskowa (2)
 • Ortoptystka (1)
 • Protetyk słuchu (2)
 • Ratownik medyczny (3)
 • Technik administracji (3)
 • Technik agrobiznesu (3)
 • Technik analityk (2)
 • Technik architektury krajobrazu (3)
 • Technik archiwista (2)
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (2)
 • Technik awionik (2)
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (2)
 • Technik BHP (1)
 • Technik budownictwa (3)
 • Technik budownictwa okrętowego (2)
 • Technik budownictwa wodnego (1)
 • Technik cyfrowych procesów graficznych (2)
 • Technik dentystyczny (1)
 • Technik dróg i mostów kolejowych (2)
 • Technik drogownictwa (2)
 • Technik dźwięku (2)
 • Technik ekonomista (3)
 • Technik eksploatacji portów i terminali (2)
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego (1)
 • Technik elektronik (3)
 • Technik elektroradiolog (3)
 • Technik elektryk (3)
 • Technik energetyk (2)
 • Technik farmaceutyczny (3)
 • Technik gazownictwa (2)
 • Technik geodeta (3)
 • Technik geolog (2)
 • Technik górnictwa odkrywkowego (2)
 • Technik górnictwa otworowego (2)
 • Technik górnictwa podziemnego (3)
 • Technik handlowiec (3)
 • Technik hodowca koni (2)
 • Technik hotelarstwa (3)
 • Technik hutnik (1)
 • Technik informatyk (3)
 • Technik instrumentów muzycznych - w zakresie fortepianów i pianin (2)
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji (2)
 • Technik księgarstwa (2)
 • Technik leśnik (2)
 • Technik logistyk (3)
 • Technik masażysta (3)
 • Technik mechanik (3)
 • Technik mechanik lotniczy (2)
 • Technik mechanik okrętowy (2)
 • Technik mechanizacji rolnictwa (1)
 • Technik mechanizacji rolnictwa (2)
 • Technik mechatronik (3)
 • Technik nawigator morski (2)
 • Technik obsługi turystycznej (2)
 • Technik obuwnik (1)
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia (3)
 • Technik ochrony środowiska (3)
 • Technik odlewnik (2)
 • Technik ogrodnik (2)
 • Technik optyk (2)
 • Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej (2)
 • Technik organizacji reklamy (3)
 • Technik organizacji usług gastronomicznych (3)
 • Technik ortopeda (2)
 • Technik papiernictwa (2)
 • Technik pojazdów samochodowych (2)
 • Technik poligraf (2)
 • Technik pożarnictwa (2)
 • Technik prac biurowych (2)
 • Technik przeróbki kopalin stałych (2)
 • Technik przetwórstwa mleczarskiego (2)
 • Technik pszczelarz (2)
 • Technik rachunkowości (3)
 • Technik realizacji dźwięku (1)
 • Technik rolnik (3)
 • Technik spedytor (2)
 • Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego (1)
 • Technik technologii ceramicznej (2)
 • Technik technologii chemicznej (2)
 • Technik technologii drewna (3)
 • Technik technologii odzieży (2)
 • Technik technologii szkła (1)
 • Technik technologii wyrobów skórzanych (2)
 • Technik technologii żywności (2)
 • Technik teleinformatyk (2)
 • Technik telekomunikacji (2)
 • Technik transportu drogowego (2)
 • Technik transportu kolejowego (2)
 • Technik turystyki morskiej (1)
 • Technik turystyki wiejskiej (2)
 • Technik tyfloinformatyk (1)
 • Technik urządzeń audiowizualnych (1)
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (2)
 • Technik urządzeń sanitarnych (2)
 • Technik usług bankowych i ubezpieczeniowych (1)
 • Technik usług detektywistycznych (1)
 • Technik usług fryzjerskich (3)
 • Technik usług kosmetycznych (3)
 • Technik usług pocztowych i finansowych (1)
 • Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych (1)
 • Technik weterynarii (2)
 • Technik wiertnik (2)
 • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (2)
 • Technik włókiennik (1)
 • Technik żeglugi śródlądowej (2)
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego (3)
 • Terapeuta zajęciowy (2)
 • Nazwa Cena
  preloader