A.16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych – egzamin maj 2015

Cena: 14.70 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji A.16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych. 

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w maju 2015.

W skład kompletu wchodzi 5 plików:

  1. Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)

  2. Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)

  3. Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne wraz z załącznikami (pdf)

  4. Kryteria oceniania części praktycznej (pdf)

  5. Szczegółowa punktacja do kryteriów oceniania części praktycznej (xlsx)

preloader