A.16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych – egzamin styczeń 2019

Cena: 17.20 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji A.16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych. 

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w styczniu 2019.

W skład kompletu wchodzą 4 pliki:

  1. Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)
  2. Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)
  3. Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne wraz z załącznikami (pdf)
  4. Kryteria oceniania części praktycznej wraz ze szczegółową punktacją (pdf)
preloader