A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – egzamin maj 2015

Cena: 14.70 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania .

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w maju 2015.

W skład kompletu wchodzą 4 pliki:

  1. Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)
  2. Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)
  3. Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne wraz z załącznikami (pdf)
  4. Kryteria oceniania części praktycznej wraz ze szczegółową punktacją (pdf)
preloader