A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – egzamin sierpień 2014

Cena: 14.70 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sierpniu 2014.

W skład kompletu wchodzą 4 pliki:

  1. Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)

  2. Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)

  3. Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne wraz z załącznikami (pdf)

  4. Kryteria oceniania części praktycznej wraz ze szczegółową punktacją (pdf)

preloader