A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – egzamin sierpień 2015

Cena: 13.90 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sierpniu 2015.

W skład kompletu wchodzą 4 pliki:

1.Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)
2.Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)
3.Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne (pdf)
4.Kryteria oceniania części praktycznej (pdf)

preloader