A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – egzamin styczeń 2015

Cena: 14.70 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w styczniu 2015 roku.

W skład kompletu wchodzą 4 pliki:
1. Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)
2. Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)
3. Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne wraz z załącznikami (pdf)
4. Kryteria oceniania części praktycznej wraz ze szczegółową punktacją (pdf)

preloader