A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach – egzamin czerwiec 2017

Cena: 14.50 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w czerwcu 2017.

W skład kompletu wchodzą 4 pliki:

1. Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)

2. Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)

3. Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne (pdf)

4. Kryteria oceniania części praktycznej (pdf)

preloader