A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach – egzamin październik 2016

Cena: 14.50 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w październiku 2016.

W skład kompletu wchodzi 6 plików:

1.Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)
2.Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)
3.Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne (pdf)
4.Kryteria oceniania części praktycznej (pdf)

5.Zestawienie całkowitych części podróży i kosztów podróży (pdf)

6.Koszty podróży,karta pokładowa (pdf)

preloader