A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach – egzamin sierpień 2014

Cena: 14.70 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sierpniu 2014.

W skład kompletu wchodzi 5 plików:

  1. Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)
  2. Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)
  3. Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne wraz z załącznikami (pdf)
  4. Kryteria oceniania części praktycznej (pdf)
  5. Szczegółowa punktacja do kryteriów oceniania części praktycznej (xlsx)
preloader