A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach – egzamin styczeń 2016

Cena: 14.50 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w styczniu 2016.

W skład kompletu wchodzą 4 pliki (plus załączniki):

1. Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)

2. Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)

3. Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne (zadanie nie zawiera załączników – formularzy do wypełnienia: plan podróży, karta rezerwacji,karta pokładowa) (pdf)

4. Kryteria oceniania części praktycznej (pdf)

preloader