B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych – egzamin styczeń 2019

Cena: 17.20 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w styczniu 2019 r.

W skład kompletu wchodzą 4 pliki:

1. Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)

2. Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)

3. Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne (pdf)

4. Kryteria oceniania części praktycznej (xlsx)

preloader