B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami – egzamin styczeń 2019

Cena: 17.20 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w styczniu 2019 r.

W skład kompletu wchodzą 4 pliki:

1.Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)
2.Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)
3.Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne (pdf)
4.Kryteria oceniania części praktycznej (excel)

preloader