E.11 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową – egzamin styczeń 2019

Cena: 17.20 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji E.11 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową.

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w styczniu 2019 r.

W skład kompletu wchodzi 5 plików:

  1. Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)

  2. Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)

  3. Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne wraz z załącznikami (pdf)

  4. Kryteria oceniania części praktycznej wraz ze szczegółową punktacją (pdf)

  5. Załącznik (docx)
preloader