E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego – egzamin styczeń 2017

Cena: 14.50 

Przedmiotem sprzedaży jest oryginalny arkusz egzaminacyjny wraz z oryginalnymi kluczami odpowiedzi oraz kryteriami oceniania dla kwalifikacji E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego.

Pochodzi on z egzaminu zawodowego przeprowadzonego w styczniu 2017.

W skład kompletu wchodzą 4 pliki:

1.Arkusz egzaminacyjny – część pisemna – 40 pytań testowych (pdf)
2.Klucze odpowiedzi do części pisemnej (pdf)
3.Arkusz egzaminacyjny – część praktyczna – zadanie egzaminacyjne (pdf)
4.Kryteria oceniania części praktycznej (pdf)

preloader