Egzamin w nowej formule

Osoby, które przystępują do egzaminu maturalnego w nowej formule, mają obowiązek przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (oprócz obowiązkowego może wybrać jeszcze maksymalnie pięć dodatkowych przedmiotów).

Oto jak zadeklarowali zdający w tym roku:
-1 egzamin (obowiązkowy) – 44,2%,
– 2 egzaminy – 31,7%,
– 3 egzaminy – 19,9%,
– 4 egzaminy – 3,7%,
– 5 egzaminów – 0,4%,
– 6 egzaminów – 0,1%.

Najpopularniejszym przedmiotem okazał się język angielski, zestawienie wszystkich poniżej:⬇️⬇️⬇️

 język angielski – 154 881 osób (57,5%)
 geografia – 71 551 osób (26,6%)
 matematyka – 61 404 osoby (22,8%)
 język polski – 56 448 osób (21,0%)
 biologia – 47 754 osoby (17,7%)
 chemia – 26 485 osób (9,8%)
 fizyka – 20 911 osób (7,8%)
 historia – 20 126 osób (7,5%)
 wiedza o społeczeństwie – 20 068 osób (7,4%)
 informatyka – 8 179 osób (3,0%)
 język niemiecki – 6 602 osoby (2,5%).